مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر


همان طور که قبلاً در مورد تفاوت های مهندسی نرم افزار با علم کامپیوتر توضیح دادم، در این نوشته قصد دارم به معرفی CASE یا مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر بپردازم. کیس (CASE) از واژه های Computer Aided Software Engineering به معنای مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر گرفته شده است و دامنه وسیعی از انواع مختلف برنامه ها را در بر می گیرد که برای پشتیبانی از فعالیت های نرم افزاری مثل تحلیل خواسته ها، مدل سازی سیستم، عیب یابی و تست به کار می آیند. هر روش، فناوری کیس مروبط به خود را دارد، مثل ویراستار نشانه گذاری هایی که در آن روش به کار گرفته می شوند، پیمانه های تحلیل که مدل سیستم را بر اساس قواعد آن روش وارسی می کنند و مولدهای گزارش که مستندات سیستم را ایجاد می نمایند. ابزارهای کیس ممکن است شامل یک مولد کد باشد که به طور خودکار کد را از مدل سیستم تولید می کند و شامل راهنمای فرآیند باشد که قدم بعدی را به مهندس نرم افزار نشان می دهد.

این نوع ابزار کیس که در نحلیل و طراحی به کار می آید، ابزار کیش سطح بالا نامیده می شود، زیرا فقط از فرآیند نرم افزار پشتیبانی می کند. بالعکس، ابزارهای کیس که برای پشتیبانی از پیاده سازی و تست طراحی شده اند، مثل عیب یاب ها، سیستم های تجزیه و تحلیل برنامه، مولد موارد تست و ویراستارهای برنامه، ابزارهای کیس سطح پایین نامیده می شوند.

توضیحات بیشتر را از ویکی پدیا بخواهید

Advertisements