ساخت کامپوننت های اختصاصی در دلفی


همانطور که در اینجا توضیح دادم یکی از رهیافت های توسعه ی نرم افزار، توسعه ی مبتنی بر استفاده ی مجدد است. این رهیافت بر استفاده از مولفه های نرم افزاری قابل استفاده ی موجود تاکید فراوان دارد. در محیط های توسعه ی نرم افزاری این اصل باید رعایت شود. اگر تا به حال برنامه نویسی را در محیط های توسعه ی نرم افزار (مانند: Visual Studio) تجربه کرده باشید، احتمالاً با مفهوم کامپوننت آشنایی دارید. کامپوننت ها همان مولفه های نرم افزاری آماده و قابل استفاده در توسعه ی نرم افزارها در عمل می باشند. جزئیات پیاده سازی داخلی کامپوننت ها بر استفاده کننده آن کاملاً پوشیده است، (این خصوصیت را «پنهان سازی اطلاعات» می نامند) همچنین تمامی اجزای آن در قالب یک نام و به طور دسته بندی شده قابل دسترسی هستند (این خصوصیت را «کپسوله سازی اطلاعات» می نامند). هر چند کامپوننت ها از نظر پیاده سازی داخلی دارای ساختار نسبتاً پیچیده ای هستند اما استفاده از آن ها برای برنامه نویسان بسیار راحت و بی دردسر است.

ساختن کامپوننت ها در هر یک از محیط های توسعه ی نرم افزار دارای قوانین و روش های خاصی است. در این مطلب قصد دارم کتاب الکترونیکی رایگانی را برای آموزش ساخت کامپوننت های اختصاصی در دلفی 7 (محیط توسعه ی شرکت بولند) را معرفی کنم. این کتاب ترجمه ای است روان از مقالات مربوط به طراحی کامپوننت در بخش دلفی سایت about.com که توسط آقای دهقانیان انجام شده است.

download_32.jpgدانلود