مجوزهای OpenSource مایکروسافت


شرکت مایکروسافت هم برای رقابت با صنعت OpenSource مجوزهایی را ارائه نموده است که دو مجوز MPL – Microsoft Public Licence و MRL – Microsoft Reciprocal Licence به تائید انجمن اوپن سورس OSI رسیده است. این طور که به نظر می آید، مجوز MPL مایکروسافت همانند GPL – GNU General Public Licence اجازه ی تکثیر نرم افزار، اعمال تغییرات در سورس کد نرم افزار و توزیع آن را به کاربر می دهد.

اطلاعات بیشتر در سایت PCWorld