هاست رایگان با پشتیبانی از PHP


در ادامه مطلب قبلی، در این پست به معرفی تعدادی از سایت های ارائه دهنده ی فضای رایگان با قابلیت پشتیبانی از PHP می پردازم. البته در این زمینه سایت های بسیار زیادی در اینترنت وجود دارند ولی مطمئن باشید که یکی از سایت های زیر توقع شما را برآورده خواهند کرد. اگر می خواهید وب سایت های خود را که با استفاده از PHP و MySQL توسعه داده اید، امتحان کنید لازم نیست حتماً فضایی را برای این خریداری نمایید بلکه می توانید از سرویس های زیر به صورت رایگان استفاده نمایید.

Webhost Webspace Ads Upload Scripting
X10Hosting 100 MB No FTP, Browser, SiteCopy CGI, PHP, ASP, SSI, FrontPage Extensions, Perl, Python
FreeHostia 250 MB No FTP, Browser CGI, PHP, SSI, FrontPage Extensions, Perl
HelioHost 150 MB Yes (Banner-top) FTP, Browser CGI, PHP, ASP, ASP.NET, SSI, FrontPage Extensions,
Perl
AwardSpace 200 MB No FTP, Browser CGI, PHP, SSI, FrontPage Extensions, Perl
LeadHoster 250 MB No FTP, Browser CGI, PHP, SSI, FrontPage Extensions, Perl
WebsitesNetwork 200 MB No FTP, Browser CGI, PHP, Perl
ForwardHost 500 MB Yes (Banner) FTP, Browser CGI, PHP, SSI, FrontPage Extensions, Perl
ZendURL 500 MB No FTP, Browser CGI, PHP, SSI, Perl
ProfuseHost 2,000 MB Yes (Banner-top) FTP, Browser CGI, PHP, SSI, FrontPage Extensions, Perl, Python,
Ruby
Qupis 150 MB Yes (Textlinks) FTP, Browser CGI, PHP, SSI, FrontPage Extensions, Perl
FragVault 600 MB Yes (Banner) FTP, Browser CGI, PHP, Perl
Vlexo 250 MB Yes (Banner) FTP, Browser CGI, PHP, FrontPage Extensions, Perl, Python, Ruby
ByteHost 250 MB No FTP, Browser PHP
100Webspace 100 MB Yes (Banner, Textlink) FTP, Browser CGI, PHP, SSI, FrontPage Extensions, Perl

پ.ن : اگر این سایت ها توقع شما را برآورده نمی کنند، از موتورهای جستجوگر کمک بگیرید.