….


بعد از مدت ها، شاید 13 الی 14 ماه، سری به این وبلاگ میزنم. دلم برای نوشتن تنگ شده، دوست دارم باز هم بنویسم و باز هم یادبگیرم. توی این مدت از همه چیز دور بودم. برای الان من خیلی بعید به نظر می رسد که یه روزی وبلاگی در مورد برنامه نویسی کامپیوتر داشتم! اگر خودم بشینم و مطالب دو سه سال قبل این وبلاگ را بخونم باورم نمیشه که خودم این ها رو نوشته باشم! دوران سختی داشتم، خیلی سخت. به نظر میرسه همه چیز داره دوباره عادی میشه! اما هنوزم مطمئن نیستم!

دوست دارم دوباره همینجا بنویسم. اما اینجا فیلتر شده و اگر بخوام بنویسم هم چیزی برای ارائه ندارم. باید دوباره شروع کنم به یادگیری و از اینجا برای بیشتر یاد گرفتن کمک بگیرم. شاید دوباره همینجا شروع کنم.

اگر میدونستم اینقدر طول میکشه هیچ وقت عنوان نوشته قبلی را به زودی نمیذاشتم.